ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจ OnePlus 7 Pro จาก AIS

ขณะนี้จองครบจำนวนแล้ว