ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจ Samsung A80 จาก AIS

ขณะนี้จองครบจำนวนแล้ว